ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. สระแก้ว 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. ปทุมธานี 87.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 87.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 86.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพม. ชลบุรี ระยอง 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สมุทรปราการ 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 85.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 85.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 84.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. ราชบุรี 84.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 84.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. ราชบุรี 84.33 ทอง 19  
22 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 84.33 ทอง 19  
23 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 84.33 ทอง 19  
24 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. ลพบุรี 84.33 ทอง 19  
25 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 83.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 83.67 ทอง 25  
27 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 83.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 83.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 83.33 ทอง 27  
30 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 82.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. กาญจนบุรี 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพม. พระนครศรีอยุธยา 81.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 80.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 79.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 78.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 77.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” สพม. สุพรรณบุรี 77.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 74.67 เงิน 43  
44 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 68.67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก - -  
46 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี - -  
47 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด - -  
48 โรงเรียนบางบาล สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  
49 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี - -  
50 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี - -  
51 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. นนทบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน