ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สพม. นนทบุรี 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพม. สมุทรปราการ 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 92.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 90.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 89.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 88.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สมุทรปราการ 84.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 83.83 ทอง 13  
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 82.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 82.17 ทอง 16  
17 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 81.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 81.50 ทอง 17  
19 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.17 ทอง 19  
20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เพชรบุรี 80.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. ลพบุรี 80.17 ทอง 22  
23 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 80.17 ทอง 22  
24 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 79.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 78.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 77.17 เงิน 26  
27 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 76.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 76.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 76.17 เงิน 29  
30 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 75.83 เงิน 30  
31 โรงเรียนพวงคราม สพม. สระแก้ว 75.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 74.83 เงิน 32  
33 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 74.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 74.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 74.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 74.33 เงิน 35  
37 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 73.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพม. ราชบุรี 73.67 เงิน 37  
39 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 72.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 71.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 70.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 69 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 67.17 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 66.67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 66.33 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 65.17 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนท้ายหาด สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. สระแก้ว 64.33 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 63.17 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 52.67 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. ลพบุรี 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน