ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เพชรบุรี 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 79.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 สพม. ปทุมธานี 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 77.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 77.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สมุทรปราการ 77.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 76.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 76.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. ลพบุรี 76.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 76.33 เงิน 19  
22 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. ลพบุรี 76.33 เงิน 19  
23 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. นนทบุรี 76.33 เงิน 19  
24 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 76 เงิน 24  
27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 75.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 75.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 75.33 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” สพม. สุพรรณบุรี 74.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 74.67 เงิน 31  
33 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 74.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 73.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 73.67 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 73.67 เงิน 35  
38 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว 73.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73.33 เงิน 38  
40 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 73.33 เงิน 38  
41 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 73.33 เงิน 38  
42 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. กาญจนบุรี 72.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 72.67 เงิน 42  
44 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 71.33 เงิน 44  
45 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 70.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 66.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. สระแก้ว 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนบางบาล สพม. พระนครศรีอยุธยา 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน