ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. ชลบุรี ระยอง 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. นครปฐม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. ลพบุรี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 90.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. ราชบุรี 90.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 87.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 87.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. สระบุรี 86.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เพชรบุรี 85.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 85.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. สมุทรปราการ 84.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 84.66 ทอง 20  
22 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83.66 ทอง 24  
25 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. ปทุมธานี 83.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 83.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 83.33 ทอง 25  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สพม. ลพบุรี 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 82.66 ทอง 29  
30 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 82.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82.33 ทอง 30  
32 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 81.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน