ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. ลพบุรี 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. นนทบุรี 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. นครปฐม 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 83.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 83.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 82.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. ราชบุรี 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 79.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 79.67 เงิน 16  
18 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 78.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 77.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 77.67 เงิน 19  
21 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 77.67 เงิน 19  
22 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 77.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 76.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 75.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 75.67 เงิน 25  
27 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สพม. ชลบุรี ระยอง 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 74 เงิน 27  
29 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 73.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 73.67 เงิน 29  
31 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 73.67 เงิน 29  
32 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 72.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 72.67 เงิน 33  
35 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว 72.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 72.33 เงิน 35  
37 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 72.33 เงิน 35  
38 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 72 เงิน 38  
40 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 71.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 70.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 70.67 เงิน 41  
43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 70.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 69.33 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 69 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 69 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 68.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 68 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. นครปฐม - -  
52 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 - -  
53 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน