ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. ราชบุรี 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม. สมุทรปราการ 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. ลพบุรี 85.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. ฉะเชิงเทรา 83.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 82.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 82.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. สระแก้ว 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. สุพรรณบุรี 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์ แมรี่ สพม. นนทบุรี 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 80.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 79.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. สมุทรปราการ 78.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพม. ราชบุรี 78.67 เงิน 24  
26 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 77.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 77.67 เงิน 27  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 77.67 เงิน 27  
30 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 77.67 เงิน 27  
31 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 77.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 77.33 เงิน 31  
33 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 76.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 76.67 เงิน 34  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 76.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 75.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 75.33 เงิน 39  
41 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 75.33 เงิน 39  
42 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. จันทบุรี ตราด 73.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 72 เงิน 46  
47 โรงเรียนพวงคราม สพม. สระแก้ว 70.33 เงิน 47  
48 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. ลพบุรี 70 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 70 เงิน 48  
50 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 69.33 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 69.33 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 67.67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน