ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 88.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 87.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 87.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. ลพบุรี 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางบาล สพม. พระนครศรีอยุธยา 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 84.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 84.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 83.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 82.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 82.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 82.67 ทอง 21  
24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. ลพบุรี 81.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 81.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สมุทรปราการ 81.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81.33 ทอง 26  
29 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. ฉะเชิงเทรา 81.33 ทอง 26  
30 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 81.33 ทอง 26  
31 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. ปทุมธานี 80.83 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 80.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 80.67 ทอง 33  
35 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 80.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 80.33 ทอง 35  
37 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 79.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 79.67 เงิน 38  
40 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 79.67 เงิน 38  
41 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. สมุทรปราการ 79.67 เงิน 38  
42 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 79.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 79.33 เงิน 42  
44 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. สระแก้ว 78.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 78 เงิน 45  
46 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 77.67 เงิน 46  
47 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75 เงิน 48  
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 75 เงิน 48  
50 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง - -  
51 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก - -  
52 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน