ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 93.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 90.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 88.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. นครปฐม 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. ฉะเชิงเทรา 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 83.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 76.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน