ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 88.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 87.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 84.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 83.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 82.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบางบาล สพม. พระนครศรีอยุธยา 82.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 82.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 80.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 80.10 ทอง 22  
23 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 74.70 เงิน 24  
25 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 74.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. ลพบุรี 72.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 72.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. สุพรรณบุรี 72.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. นครปฐม 72.10 เงิน 29  
30 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 62.70 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. สระบุรี 60.80 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน