ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. ราชบุรี 87.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. ลพบุรี 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 82.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 81.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 81.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. ปทุมธานี 81.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 80.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 80.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 79.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 79.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 79.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เพชรบุรี 78.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 78.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 77.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 76.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 76.60 เงิน 31  
33 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 76.60 เงิน 31  
34 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 76.60 เงิน 31  
35 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 75.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 75.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. สระแก้ว 75.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 74.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 74.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 72.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 71.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 71.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 70.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 69.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 67.60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน