ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 85.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 83.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75.10 เงิน 10  
11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 71.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 70.10 เงิน 17  
18 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 70.10 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 68.20 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 67.75 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 67.10 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 58.25 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน