ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 99.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 96.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 94.87 ทอง 6  
7 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 91.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 91.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 90.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 88.53 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพม. นนทบุรี 84.53 ทอง 15  
16 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. ลพบุรี 82.53 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 81.53 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 81.07 ทอง 18  
19 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 76.13 เงิน 20  
21 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 68.27 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 58 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 57 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 56.33 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 54.87 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 47.07 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 44.53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 43.33 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 32.07 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 32 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 31.33 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 28.33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สมุทรปราการ 21.67 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 16.80 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 16.67 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 16.47 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 10.07 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 9.53 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 9.13 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. พระนครศรีอยุธยา 7.47 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 5.87 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 5.87 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 5.60 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 4.33 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 3.93 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 3.20 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 3.20 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 2 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 1.67 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 1.53 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 0.80 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 0.80 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 0.40 เข้าร่วม 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน