ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 120
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 97.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 94.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 93.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 91.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 84.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 78.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 77.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 76.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 74.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 73.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 72.20 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน