ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 117
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 91.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. ปทุมธานี 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 83.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 78 เงิน 15  
17 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สพม. นครปฐม 77.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 75.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 75.67 เงิน 19  
21 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 73.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบางบาล สพม. พระนครศรีอยุธยา 73.67 เงิน 24  
26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 73.67 เงิน 24  
27 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอันนาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 65.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 65.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 65.33 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 65.33 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน