ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 116
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. นนทบุรี 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 85.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 79.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 76.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 76.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 75.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 75.67 เงิน 18  
20 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 75.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 72.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนเกาะสีชัง สพม. ชลบุรี ระยอง 72.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 67.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 66.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. ลพบุรี 66.67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 65.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 สพม. ปทุมธานี 65.67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. นครปฐม 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 64.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. ราชบุรี 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. ฉะเชิงเทรา 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  
37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท - -  
38 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2 สพม. จันทบุรี ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน