ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 84.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 82.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 80.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 80.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 76.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 76.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 75.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 75.40 เงิน 15  
17 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 74.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 74.60 เงิน 19  
21 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 74.60 เงิน 19  
22 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 74.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 74.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนนนทรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 73.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 64.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. กาญจนบุรี 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 63.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 63.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 63.40 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 63.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 63.20 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. นครปฐม 63 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 63 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. ชลบุรี ระยอง 63 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 63 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 62.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62.80 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 62.80 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 62.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 62.60 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 62.60 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 57 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 56.40 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 55.80 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 55 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 53.60 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 53.20 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 53 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 53 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน