ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 86.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. สุพรรณบุรี 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 83.07 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 83.03 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 82.53 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 82.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 81.73 ทอง 16  
17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 81.43 ทอง 17  
18 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 81.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 80.37 ทอง 20  
21 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม. นครปฐม 79.87 เงิน 22  
23 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 79.87 เงิน 22  
24 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 79.17 เงิน 24  
25 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 78.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 78.07 เงิน 26  
27 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 77.87 เงิน 27  
28 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 77.70 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.37 เงิน 29  
30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 76.70 เงิน 30  
31 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 76.70 เงิน 30  
32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 76.70 เงิน 30  
33 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. ลพบุรี 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75.53 เงิน 34  
35 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 75.37 เงิน 35  
36 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 74.37 เงิน 36  
37 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 73.83 เงิน 37  
38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 70.37 เงิน 38  
39 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 66.87 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เพชรบุรี 63.30 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 63.17 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 62.70 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน