ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 85.18 ทอง 9  
10 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. ลพบุรี 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สพม. จันทบุรี ตราด 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 84.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 84.67 ทอง 11  
14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 84 ทอง 14  
17 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 83.51 ทอง 18  
19 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 83.18 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. นนทบุรี 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. นครปฐม 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 81.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 79.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 78.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เพชรบุรี 78.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 76.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สมุทรปราการ 76.33 เงิน 28  
30 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 75.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75.67 เงิน 31  
33 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. สระแก้ว 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. นครปฐม 72.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 71.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 70.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 67.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 66.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. ฉะเชิงเทรา 61.33 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน