ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 95.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 91.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 90.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89.16 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 86.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 85.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนแสนสุข สพม. ชลบุรี ระยอง 82.83 ทอง 9  
10 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สพม. นครปฐม 81.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 80 ทอง 11  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 80 ทอง 11  
17 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 78.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 77.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 77.50 เงิน 19  
21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 76.16 เงิน 21  
22 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 73.16 เงิน 22  
23 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 72.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สพม. จันทบุรี ตราด 72.33 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. สมุทรปราการ 71.83 เงิน 26  
27 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 71.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 71.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 66.83 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน