ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 96.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 88.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 86.50 ทอง 5  
8 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 85.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 85.16 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.16 ทอง 10  
12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 85.16 ทอง 10  
13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 84.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 84.16 ทอง 14  
15 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 83.16 ทอง 16  
17 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. กาญจนบุรี 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. สระบุรี 80 ทอง 17  
21 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 80 ทอง 17  
22 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 80 ทอง 17  
23 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 80 ทอง 17  
24 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 76.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนขุนรามวิทยา สพม. ลพบุรี 76.16 เงิน 25  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 76.16 เงิน 25  
27 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 75.16 เงิน 27  
28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 72.83 เงิน 28  
29 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สมุทรปราการ 71.83 เงิน 29  
30 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท - -  
31 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน