ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สมุทรปราการ 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. ลพบุรี 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 82.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 81.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 76.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 76.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 76.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 75.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 75.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 74.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 74.80 เงิน 17  
19 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 74.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74.60 เงิน 19  
21 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 72.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 72.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 72.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 71.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 67.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เพชรบุรี 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 66.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 66.40 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 66.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 64.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 64.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 64.40 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 64.40 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนพวงคราม สพม. สระแก้ว 64.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 63.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 63.80 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 63.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 62.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 62.20 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 61.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 55.40 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 54 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 53.60 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 53.40 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 52.60 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 52.40 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน