ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เพชรบุรี 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เพชรบุรี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สระบุรี 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. นนทบุรี 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. สระแก้ว 92 ทอง 6  
10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 91 ทอง 10  
13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 89 ทอง 15  
17 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง 15  
18 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 89 ทอง 15  
19 โรงเรียนเทพลีลา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 89 ทอง 15  
20 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 88 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 88 ทอง 20  
23 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. ราชบุรี 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 87 ทอง 23  
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 87 ทอง 23  
26 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สพม. ลพบุรี 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 86 ทอง 26  
29 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 86 ทอง 26  
30 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 85 ทอง 30  
32 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 85 ทอง 30  
33 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 84 ทอง 33  
34 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 84 ทอง 33  
35 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 84 ทอง 33  
36 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 83 ทอง 36  
38 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 83 ทอง 36  
39 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 83 ทอง 36  
40 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 83 ทอง 36  
41 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 83 ทอง 36  
42 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. ฉะเชิงเทรา 83 ทอง 36  
43 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 36  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 83 ทอง 36  
45 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 83 ทอง 36  
46 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 83 ทอง 36  
47 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 81 ทอง 47  
48 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 81 ทอง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน